Let op! Dees is op vakantie tot 13 augustus. Daarna ben ik weer beschikbaar voor afspraken

Retourneren/Returns

U heeft aangegeven dat u uw bestelling wilt retourneren en daarmee uw bestelling bij Dreadie Dees/Bij Dees herroept. Ik vind het erg vervelend dat het door u ontvangen bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet of stuk is. Om uw retour correct te kunnen verwerken en u een nieuwe bestelling te kunnen toesturen of u terug te betalen, vraag ik u om onderstaande instructies op te volgen.

 

Retourprocedure

- Vul eerst het onderstaande retour formulier in en druk vervolgens op de "Submit Form" knop. 

- Verpak vervolgens uw bestelling netjes en zorgvuldig in, bij voorkeur in de originele verpakking.

- Vul je gegevens in op het bijgevoegde retourformulier.

- Voeg het retourformulier bij uw retour in de verpakking en verstuur deze aan:

 

RETOURADRES

Dreadie Dees

Parallelweg 171

4624 JC Bergen op Zoom

 

Retourneren is nu nog NIET gratis. Daar komt binnenkort verandering in.

 

 

Verwerking van uw retour

Het opgeven van een reden van retour is verplicht omdat het het verwerken van uw retourzending versnelt.

Wanneer uw retourzending door ons is ontvangen wordt deze na controle verwerkt:

- Heeft u als retour reden opgegeven dat u iets heeft ontvangen wat u niet heeft besteld? Dan wordt het juiste artikel opnieuw naar  u toegezonden.

- Heeft u als retour reden opgegeven dat uw bestelling kapot of incompleet heeft ontvangen? Dan wordt dezelfde bestelling opnieuw naar u toegezonden.

- Bij alle andere redenen kunt u uw geld terug krijgen

Returns

You have indicated that you want to return your order and thus cancel your order with Dreadie Dees/Bij Dees. I am very sorry that the order you have received does not meet your expectations or is broken. In order to process your return correctly and to send you a new order or refund you, please follow the instructions below.

 

Return procedure
- First fill in the return form below and then press the "Submit Form" button.
- Then pack your order neatly and carefully, preferably in the original packaging.
- Fill in your details on the enclosed return form.
- Include the return form in the packaging with your return and send it to:

 

RETURN ADDRESS
Dreadie Dees
Parallel road 171
4624 JC Bergen op Zoom

 

Returns are NOT free yet. That will soon change.

 

Processing your return
Specifying a reason for return is mandatory as it speeds up the processing of your return.
When your return has been received by us, it will be processed after checking:
- Did you specify the reason for return that you received something that you did not order? Then the correct article will be sent to you again.
- Did you specify the reason for return that your order was broken or incomplete? Then the same order will be sent to you again.
- For all other reasons you can get your money back

Nederlands Retour Formulier 
English Return Form